سنگ آنتیک ساختمانی

 مدل سنگ های ساختمانی آنتیک و تزئینی

سنگ انتیک,آنتیک استون امیران

 

 

شرکت امیران تنها تولید کننده سنگ های آنتیک ساختمانی ,سنگ نما, سنگ دکوراتیو, دکور سنگی,سنگ مصنوعی, سنگ نانوپلیمر,و کلیه سنگ های نمای ساختمانی در ایران

سنگهای تولیدی شرکت امیران با خاصیت پالایش آلودگی های محیطی ( تبدیل مواد مضر به مواد غیر مضر ) و خود تمیز شوندگی می باشد.تکنولوژی بکار رفته در این سنگها مانع از چسبیدن آلودگی هاوموادآلی به سطوح این سنگها شده و از این رو در فضاهای بیرونی با بارش باران و تابش نور خورشید و در فضاهای داخلی از طریق شستشو باآب تمیز می شوند.

<

سنگ انتیک

سنگ آنتیک

سنگ مصنوعی

سنگ تزئینی

سنگ دکوراتیو

سنگ انتیک

انتیک

آنتیک

انتیک سنگ

سنگ انتیک

سنگ آنتیک

سنگ مصنوعی

سنگ تزئینی

سنگ دکوراتیو

سنگ انتیک

انتیک

آنتیک

انتیک سنگ

 

سنگ انتیک

سنگ آنتیک

سنگ مصنوعی

سنگ تزئینی

سنگ دکوراتیو

سنگ انتیک

انتیک

آنتیک

انتیک سنگ

سنگ انتیک

سنگ آنتیک

سنگ مصنوعی

سنگ تزئینی

سنگ دکوراتیو

سنگ انتیک

انتیک

آنتیک

انتیک سنگ

سنگ انتیک

سنگ آنتیک

سنگ مصنوعی

سنگ تزئینی

سنگ دکوراتیو

سنگ انتیک

انتیک

آنتیک

انتیک سنگ

سنگ انتیک

سنگ آنتیک

سنگ مصنوعی

سنگ تزئینی

سنگ دکوراتیو

سنگ انتیک

انتیک

آنتیک