دریافت نمایندگی سنگ آنتیک

 

گروه ایرانی تولید سنگ آنتیک و سنگ مصنوعی امیران در نظر دارد  نمایندگی فروش محصولات خود را در تمام کشورها با شرایط ویژه به شرکت ها و اشخاص واجد شرایط واگذار نماید

 

از کلیه متقاضیان کسب نمایندگی سنگ آنتیک در  عراق تقاضا می شود با شماره زیر تماس گیرند

 

+989121499309

+989125005110

+982165573402

گروه ایرانی تولید سنگ آنتیک و سنگ مصنوعی امیران در نظر دارد  نمایندگی فروش محصولات خود را در کل کشورها با شرایط ویژه به شرکت ها و اشخاص واجد شرایط ویژه واگذار نماید