سنگ آنتیک امیران - مدل رویال - طرح گیوتین طبیعی

آشنایی با سنگ آنتیک مد ل رویال

قیمت سنگ آنتیک -- مدل رویال (طرح گیوتین)  = 450000 ریال

خصوصیات  سنگ آنتیک پایه سنگی امیران طرح آنتیک گیوتین طبیعی

ضخامت متوسط  22 میلیمتر

عرض پنل ها - 6 سانتیمتر--- طول های پنل - 25 سانتیمتر

وزن هر متر مربع  22 کیلو

هر کارتن حاوی  1.8 سانتیمتر مربع

تصویر سمپل و نمونه نصب شده در ابعاد 30*50

تصاویر پروژه های اجرا شده این مدل سنگ آنتیک


 

شرکت امیران تنها تولید کننده سنگ های آنتیک ساختمانی ,سنگ نما, سنگ دکوراتیو, دکور سنگی,سنگ مصنوعی, سنگ نانوپلیمر,و کلیه سنگ های نمای ساختمانی در ایران