سنگ آنتیک امیران-- مدل کلودی

آشنایی با سنگ آنتیک مد ل کلودی

قیمت سنگ آنتیک -- مدل کلـــــــودی  = 650000 ریال

خصوصیات سنگ آنتیک طرح کلودی

ضخامت متوسط  27 میلیمتر

عرض پنل ها - متغیر--- طول های پنل - متغیر از 10 سانتیمتر تا 50 سانتیمتر

وزن هر متر مربع  33 کیلو

هر کارتن حاوی  90 سانتیمتر مربع

تصویر سمپل و نمونه نصب شده در ابعاد 30*50

تصاویر پروژه های اجرا شده سنگ انتیک مدل کلودی

 

شرکت امیران تنها تولید کننده سنگ های آنتیک ساختمانی ,سنگ نما, سنگ دکوراتیو, دکور سنگی,سنگ مصنوعی, سنگ نانوپلیمر,و کلیه سنگ های نمای ساختمانی در ایران