سنگ آنتیک امیران - مدل مینیــــــــــــــــــــاتور

آشنایی با سنگ آنتیک مد ل مینیاتور

قیمت سنگ آنتیک -- مدل مینیــــــــــــــــــــــــاتور  = 650000 ریال

خصوصیات و ابعاد سنگ آنتیک مدل مینیــــــاتور

ضخامت متوسط  27 میلیمتر

عرض پنل ها - 12 سانتیمتر --- طول های پنل - متغیر از 10 سانتیمتر تا 50 سانتیمتر

وزن هر متر مربع  33 کیلو

هر کارتن حاوی  90 سانتیمتر مربع

تصاویر سمپل و پروژه های اجرا شده با سنگ انتیک مدل مینیاتور

 

تصاویر پروژهای نصب شده سنگ انتیک امیران مدل مینیــــاتور

شرکت امیران تنها تولید کننده سنگ های آنتیک ساختمانی ,سنگ نما, سنگ دکوراتیو, دکور سنگی,سنگ مصنوعی, سنگ نانوپلیمر,و کلیه سنگ های نمای ساختمانی در ایران

سنگ آنتیک امیران