سنگ آنتیک مدل پرسپولیس

آشنایی با سنگ آنتیک مدل پرسپولیس

قیمت سنگ آنتیک -- مدل پرسپولیس  = 650000 ریال

خصوصیات  سنگ آنتیک- مدل پرسپولیس

ضخامت متوسط  27 میلیمتر

وزن هر متر مربع  33 کیلو

هر کارتن حاوی  90 سانتیمتر مربع

ابعاد پنل ها : عرض ثابت 12 سانتیمتر و طول متغیر از 12 سانتیمتر تا 50 سانتیمتر

تصاویر سمپل و پروژه های اجرا شده با سنگ انتیک مدل پرسپولیس

سنگ انتیک امیران - مدل پرسپولیس - نمونه های اجرا شده  

 

شرکت امیران تنها تولید کننده سنگ های آنتیک ساختمانی ,سنگ نما, سنگ دکوراتیو, دکور سنگی,سنگ مصنوعی, سنگ نانوپلیمر,و کلیه سنگ های نمای ساختمانی در ایران