سنگ آنتیک امیران مدل کویر

آشنایی با سنگ مصنوعی بر پایه کانی های سنگی آنتشفانی امیران -  آنتیک کویر

قیمت سنگ آنتیک -- مدل کویر  = 550000 ریال

خصوصیات این مدل سنگ آنتیک ---مدل کویر

ضخامت متوسط  27 میلیمتر

وزن هر متر مربع  33 کیلو

هر کارتن حاوی  90 سانتیمتر مربع

عرض پنل ها - 12 سانتیمتر --- طول های پنل - متغیر از 10 سانتیمتر تا 50 سانتیمتر

تصویر سمپل 30*50 این مدل سنگ آنتیک

تصاویر اجرا شده این مدل از سنگ دکوراتیو و آنتیک امیران در نمای خارجی و داخلی